Cuma, Aralık 14, 2018

Türkçe'nin Rekorları

TÜRKÇE'NİN REKORLARI

1. a) En uzun kelime:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 64)
(en alttaki açıklamaya bakınız)
b) TDK'daki en uzun kelime:  kuyruksallayangiller (20)
c) En uzun palindromik kelime:  esneyemeyense (13) (Kemal Oflazer'in
sayfasından)
d) Tersten okunduğunda da  anlamlı olan ve palindrom olmayan en uzun
kelime: ıralamamalara,  aralamamaları (13) (Kemal Oflazer'in sayfasından)
e) En uzun bir sesli bir  sessiz giden kelime:
mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)
f) Harf  tekrarı içermeyen en uzun kelime:
* Ekli: hüpletiyormuşsanız (18)
*  Eksiz: konseptüalizm (13) (kavramalık)
g) Sadece bir harfi farklı olan  en uzun kelime çifti:
* Fiil: karalamak, paralamak (9)
* Ad:  mahrumiyet, mahkumiyet (10)
h) Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan  en uzun kelime: affedicideki (12)
(İsmet Keskinsoy)
i) Alfabemizin son  14 harfi ile yazılan en uzun kelime:
tutuşturtuşumuzunmuş
(20) (İsmet  Keskinsoy)
j) En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (İş Yerinde Sağlık, Sağlık  Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma(Komitesi))
(Kaynak: Kısa Adlar ve  Kısaltmalar Sözlüğü - A.Aysan, S.Tuncay,
İ.Gönülal)

2. a) En uzun atasözü: Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl  alır. (8 kelime)
b) En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12  harf)
c) En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice (3 kelime)
d) En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek (5  kelime)
e) En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer
göstermişler, yenim dar demiş. (11 kelime)

3. a) Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok):
badanalayamayacaklardansalar (12)
b) Bir sessizin bir kelimede en çok  kullanımı (başka sessiz yok):
anneannenin (6)

4. a) En çok a içeren kelime:  alafrangalaştıramayacaklardansalar 13)
b) En çok b içeren kelime:  beybabalaşabilen (4) (İsmet Keskinsoy)
c) seccadecileşecek (4)  (İsmet Keskinsoy)
ç) çiçekçiymişçesine (4)
d)  didindirdiklerimizdendir (6)
e)  gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)
f) şeffaf  (3)
g) gepgergin (3)
ğ) dağdağasızlığa (3)
h)  hahhah (4) (İsmet Keskinsoy)
ı) sıkıntısızlaştırıcılığınızın  (11)
i) kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)  (Cihan Altay)
j) jeoloji (2)
k) kikirikleşecektik (5)
l)  tellallaşılabilmeli (7) (Metin Örsel)
m) mükemmelleşemememmiş  (7)
n) anneanneninkininsin (9)
o) otokontrolsüzleşiyor (5)  (Metin Örsel)
ö) mösyö (2)
p) papazlaşıp (3) (Metin  Örsel)
r) muharrirleştirivermişlerdir (7) (İsmet Keskinsoy)
s)  hassasiyetsizleşseymişsin (6) (İsmet Keskinsoy)
ş)  şişikleşmişmiş (5)
t) tattırttıktan (6)
u)  unutturuculuğumuzunmuş (10)
ü) düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)  (İsmet Keskinsoy)
v) verevleşivermek (3) (Metin Örsel)
y)  yayımlayamayayım (5)
z) lezzetsizleşemezseniz (5) (İsmet  Keskinsoy)

5. a) 2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)
b) 3  harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya, yamayamamama (12)
c) 4  harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)
d) 5 harften  oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)
e) İçindeki her harf  birden fazla geçen en uzun kelime:
serserileşememişlerse (21)
f)  İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)
(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)
g)  İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime:
törpüleyemiyormuşsanız (22)
h) İçinde en çok sayıda farklı harf  bulunduran kelime:
gölcükleştiriyormuşsanız (20) (İsmet Keskinsoy)

6. a) En uzun ad: Abdulmuttalip (13) (Emin)
b) En uzun  soyad: Kocakethüdaoğullarından (23) (Mehmet ..., Balıkesir telefon rehberinden)
c) En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4) (Erhan  Büyükkahraman)
d) En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz (ÖSYM'nin veritabanında 2211 kişi var.)
e) En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz (ÖSYM'nin veritabanında 103 kişi var.)
f) En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)
g) En uzun ilçe  adı: Şereflikoçhisar (15) (Necmettin)
h) En uzun cadde, sokak adı:  Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak (25)
(Beylerbeyi-Yalı Boyu'nda - Başak  Babataşı)

7. a) Sesli harflerin sessiz harflere oranı en yüksek kelime: aile,  iade (3/1)
b) Sessiz harflerin sesli harflere oranı en yüksek kelime:  sfenks, sprint (5/1)
c) Peşpeşe gelen en çok sesli: suiistimal  (3)
d) Peşpeşe gelen en çok sessiz: angström (5)

8. a) En çok anlamı olan kelime: çıkmak (TDK'da 58 anlamı  sayılmış)
(İsmet Keskinsoy)
b) Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan  kelime: karın (4 anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali,  karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali, karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik  hali, karın kelimesi)
c) En çok anlamdaşı olan kelime: tuvalet, ayakyolu,  memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

9. Sadece bir harfleri farklı olan en çok kelime (kelimelerin bariz
olarak aynı eki taşımamaları gerekiyor):
* 3 harfli: kaç, kah, kak, kal,  kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, kay, kaz (14) (Cihan Altay)
* 4  harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)
* 5 harfli: kabak, kaçak, kalak, kapak, kavak, kayak,  kazak (7)
* 6 harfli: telkin, temkin, tepkin, terkin, teskin  (5)
* 7 harfli: saramaz, taramaz, yaramaz (3) (Cihan Altay)

10. a) En çok anagram veren 3 harf: aks, ask, kas, sak (4)
b) En çok anagram veren 4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)
c) En çok anagram veren 5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar,  çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10) (son iki kelime: İsmet  Keskinsoy)
d) En çok anagram veren 6 harf: aramak, arkama, kamara,  karama, makara(5)
e) En çok anagram veren 7 harf: ()
f) En  uzun çekim eksiz anagram çifti: kıyaslamak, sayıklamak (10)
g) En uzun  çekim ekli anagram çifti: kıyaslayamayabileceklerdenmişsiniz,
sayıklayamayabileceklerdenmişsiniz (34)

11. a) Harfleri sıralı olan en uzun kelime: dekorsuz (8)
b)  En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: bıçaklamanız (7)
c) Harfleri  ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca (6) (İsmet Keskinsoy)
d) En  çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: yatırmak (5)
e) Harfleri  sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13) (Murat
Kipel)
f)  Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12) (Murat Kipel)
(Bu rekorun a şıkkı TZV Oyun'99 Yarı Final sınavında soru olarak  çıktı.)

12. İçinde en çok çekim eksiz kelime okunabilen kelime:  kalabalık (12 tane)
Okunabilen kelimeler: kal, kala, al, ala,  alabalık, la, ab, aba, abalı, bal, balık, alık

13. Türkçenin, Latin harfleri kullanan diğer dillerde de anlamı olan  en uzun sözcükleri:
* Almanca ile: kalender (8) (Almanca'da "takvim",  Türkçe'de "gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan") (İsmet Keskinsoy)
*  İngilizce ile: partizan (8) (iki dilde de aynı  anlamda)Türkçe'nin rekorları

1. a) En uzun kelime:
muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 64)
(en alttaki açıklamaya bakınız)
b) TDK'daki en uzun kelime:  kuyruksallayangiller (20)
c) En uzun palindromik kelime:  esneyemeyense (13) (Kemal Oflazer'in
sayfasından)
d) Tersten okunduğunda da  anlamlı olan ve palindrom olmayan en uzun
kelime: ıralamamalara,  aralamamaları (13) (Kemal Oflazer'in sayfasından)
e) En uzun bir sesli bir  sessiz giden kelime:
mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)
f) Harf  tekrarı içermeyen en uzun kelime:
* Ekli: hüpletiyormuşsanız (18)
*  Eksiz: konseptüalizm (13) (kavramalık)
g) Sadece bir harfi farklı olan  en uzun kelime çifti:
* Fiil: karalamak, paralamak (9)
* Ad:  mahrumiyet, mahkumiyet (10)
h) Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan  en uzun kelime: affedicideki (12)
(İsmet Keskinsoy)
i) Alfabemizin son  14 harfi ile yazılan en uzun kelime:
tutuşturtuşumuzunmuş
(20) (İsmet  Keskinsoy)
j) En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (İş Yerinde Sağlık, Sağlık  Korunması ve Sigorta İle İlgili Danışma(Komitesi))
(Kaynak: Kısa Adlar ve  Kısaltmalar Sözlüğü - A.Aysan, S.Tuncay,
İ.Gönülal)

2. a) En uzun atasözü: Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl  alır. (8 kelime)
b) En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12  harf)
c) En uzun sıfat-deyim: iç güveysinden hallice (3 kelime)
d) En uzun fiil-deyim: anasından emdiği süt burnundan gelmek (5  kelime)
e) En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer
göstermişler, yenim dar demiş. (11 kelime)

3. a) Bir seslinin bir kelimede en çok kullanımı (başka sesli yok):
badanalayamayacaklardansalar (12)
b) Bir sessizin bir kelimede en çok  kullanımı (başka sessiz yok):
anneannenin (6)

4. a) En çok a içeren kelime:  alafrangalaştıramayacaklardansalar 13)
b) En çok b içeren kelime:  beybabalaşabilen (4) (İsmet Keskinsoy)
c) seccadecileşecek (4)  (İsmet Keskinsoy)
ç) çiçekçiymişçesine (4)
d)  didindirdiklerimizdendir (6)
e)  gelenekselleştiriveremeyebileceklerdenseler (15)
f) şeffaf  (3)
g) gepgergin (3)
ğ) dağdağasızlığa (3)
h)  hahhah (4) (İsmet Keskinsoy)
ı) sıkıntısızlaştırıcılığınızın  (11)
i) kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsiniz (15)  (Cihan Altay)
j) jeoloji (2)
k) kikirikleşecektik (5)
l)  tellallaşılabilmeli (7) (Metin Örsel)
m) mükemmelleşemememmiş  (7)
n) anneanneninkininsin (9)
o) otokontrolsüzleşiyor (5)  (Metin Örsel)
ö) mösyö (2)
p) papazlaşıp (3) (Metin  Örsel)
r) muharrirleştirivermişlerdir (7) (İsmet Keskinsoy)
s)  hassasiyetsizleşseymişsin (6) (İsmet Keskinsoy)
ş)  şişikleşmişmiş (5)
t) tattırttıktan (6)
u)  unutturuculuğumuzunmuş (10)
ü) düşündürttürücülüğümüzünmüş (11)  (İsmet Keskinsoy)
v) verevleşivermek (3) (Metin Örsel)
y)  yayımlayamayayım (5)
z) lezzetsizleşemezseniz (5) (İsmet  Keskinsoy)

5. a) 2 harften oluşan en uzun kelime: ememememe (9)
b) 3  harften oluşan en uzun kelime: yamayamamaya, yamayamamama (12)
c) 4  harften oluşan en uzun kelime: mayalayamamamla (15)
d) 5 harften  oluşan en uzun kelime: mayalayamamalıyım (17)
e) İçindeki her harf  birden fazla geçen en uzun kelime:
serserileşememişlerse (21)
f)  İçindeki her harf tam ikişer kez geçen en uzun kelime: kükürtatarının (14)
(kükürtatar: kükürtlü buhar çıkaran ve üzerinde kükürt biriken alan)
g)  İçindeki bütün harfler ya bir ya da iki kez geçen en uzun kelime:
törpüleyemiyormuşsanız (22)
h) İçinde en çok sayıda farklı harf  bulunduran kelime:
gölcükleştiriyormuşsanız (20) (İsmet Keskinsoy)

6. a) En uzun ad: Abdulmuttalip (13) (Emin)
b) En uzun  soyad: Kocakethüdaoğullarından (23) (Mehmet ..., Balıkesir telefon rehberinden)
c) En çok ad: Hasan Hüseyin Kerem Uğur Arda (4) (Erhan  Büyükkahraman)
d) En sık rastlanan ad soyad: Mehmet Yılmaz (ÖSYM'nin veritabanında 2211 kişi var.)
e) En sık rastlanan aynı ad soyad: Yılmaz Yılmaz (ÖSYM'nin veritabanında 103 kişi var.)
f) En uzun il adı: Afyonkarahisar (14)
g) En uzun ilçe  adı: Şereflikoçhisar (15) (Necmettin)
h) En uzun cadde, sokak adı:  Bestekar Suphi Ziya Özbekkan Sokak (25)
(Beylerbeyi-Yalı Boyu'nda - Başak  Babataşı)

7. a) Sesli harflerin sessiz harflere oranı en yüksek kelime: aile,  iade (3/1)
b) Sessiz harflerin sesli harflere oranı en yüksek kelime:  sfenks, sprint (5/1)
c) Peşpeşe gelen en çok sesli: suiistimal  (3)
d) Peşpeşe gelen en çok sessiz: angström (5)

8. a) En çok anlamı olan kelime: çıkmak (TDK'da 58 anlamı  sayılmış)
(İsmet Keskinsoy)
b) Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan  kelime: karın (4 anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali,  karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali, karı kelimesinin 2. tekil şahıs iyelik  hali, karın kelimesi)
c) En çok anlamdaşı olan kelime: tuvalet, ayakyolu,  memişhane, apteshane, kenef, hela, yüz numara, kademhane (8)

9. Sadece bir harfleri farklı olan en çok kelime (kelimelerin bariz
olarak aynı eki taşımamaları gerekiyor):
* 3 harfli: kaç, kah, kak, kal,  kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, kay, kaz (14) (Cihan Altay)
* 4  harfli: kaba, kaça, kafa, kaka, kala, kama, kana, kapa, kara, kasa, kaya, kaza (12)
* 5 harfli: kabak, kaçak, kalak, kapak, kavak, kayak,  kazak (7)
* 6 harfli: telkin, temkin, tepkin, terkin, teskin  (5)
* 7 harfli: saramaz, taramaz, yaramaz (3) (Cihan Altay)

10. a) En çok anagram veren 3 harf: aks, ask, kas, sak (4)
b) En çok anagram veren 4 harf: aksı, asık, askı, ıska, kası, kısa, sakı, sıka (8)
c) En çok anagram veren 5 harf: çakır, çarık, çarkı, çıkar,  çıkra, çırak, kaçır, kıraç, arkçı, ırkça (10) (son iki kelime: İsmet  Keskinsoy)
d) En çok anagram veren 6 harf: aramak, arkama, kamara,  karama, makara(5)
e) En çok anagram veren 7 harf: ()
f) En  uzun çekim eksiz anagram çifti: kıyaslamak, sayıklamak (10)
g) En uzun  çekim ekli anagram çifti: kıyaslayamayabileceklerdenmişsiniz,
sayıklayamayabileceklerdenmişsiniz (34)

11. a) Harfleri sıralı olan en uzun kelime: dekorsuz (8)
b)  En çok sessiz harfi sıralı olan kelime: bıçaklamanız (7)
c) Harfleri  ters sıralı olan en uzun kelime: Soğdca (6) (İsmet Keskinsoy)
d) En  çok sessiz harfi ters sıralı olan kelime: yatırmak (5)
e) Harfleri  sıralı olan en uzun cümle: Aç değil mortuz. (13) (Murat
Kipel)
f)  Harfleri ters sıralı olan en uzun cümle: Vur, on mıh feda! (12) (Murat Kipel)
(Bu rekorun a şıkkı TZV Oyun'99 Yarı Final sınavında soru olarak  çıktı.)

12. İçinde en çok çekim eksiz kelime okunabilen kelime:  kalabalık (12 tane)
Okunabilen kelimeler: kal, kala, al, ala,  alabalık, la, ab, aba, abalı, bal, balık, alık

13. Türkçenin, Latin harfleri kullanan diğer dillerde de anlamı olan  en uzun sözcükleri:
* Almanca ile: kalender (8) (Almanca'da "takvim",  Türkçe'de "gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan") (İsmet Keskinsoy)
*  İngilizce ile: partizan (8) (iki dilde de aynı  anlamda)

Hiç yorum yok:

Katil,adamı ne ile öldürmüş olabilir?

Havuz kenarında bir cinayet işlenir.Olayı uzaktan gören bir kişi,ifadesinde; 'katil adama elindeki bir cisim ile saldırdı.Cismi birkaç d...