Perşembe, Aralık 13, 2018

Askerden...

Anadolu  terbiyesi almış genç bir köy delikanlısı yaşı
kemale erince sevdiği kız  ile düğün dernek evlendirilir. Ancak
gerdek gecesinin bir kaç hafta sonrası delikanlıyı askere alırlar.
Henüz doğru düzgün dizdize  oturamadığı karısından, o yaşına kadar
sürekli onu yönlendiren anne ve  babasından ayrılmak üzmüştür
delikanlıyı. Ama daha da önemlisi  karısının hamile kalıp kalmadığını
çok merak etmektedir. Düşünür taşınır bunu mektupla karısına sormaya
karar verir.
Yazar:

"Yürü mektubum yürü
Yardan haber al da gel
Bir iken iki olduk
Üç olduk mu sor da gel"

ve  gönderir mektubu merakla yanıt bekler. Bir süre
sonra karısından mektup  gelir. Yine naif bir dille
yazılmıştır:

"Mektubun iyi  mektup
Böyle mektup yine yaz
Tarlan ürün vermedi
izinli gel yine kaz..."
muratakar@

Hiç yorum yok:

Katil,adamı ne ile öldürmüş olabilir?

Havuz kenarında bir cinayet işlenir.Olayı uzaktan gören bir kişi,ifadesinde; 'katil adama elindeki bir cisim ile saldırdı.Cismi birkaç d...