Pazartesi, Nisan 28, 2008

Hava Sıcaklığı Sıfırsa?

Havanın sıcaklığı bugün 0 derece ise yarın hava iki katı ısındığında kaç derece olur?

3 Balık ve Tava

Üç balık ve bir tavamız var. Tavada sadece iki balık pişirebiliyoruz ve balığın bir yüzü dört dakikada pişiyor. En erken kaç dakikada bu balıkları pişirebiliriz?

Cumartesi, Nisan 26, 2008

1 4 5 8 9 21 ?

1 4 5 8 9 21 ?

Soru işareti yerine ne gelmeli?

Resimdeki Kimdir?

Bir adam duvarda asılı duran resme bakarak şunları söylüyor:
"Ne erkek, ne de kız kardeşim var. Ama bu adamın babası, benim babamın ogludur."
O halde resimdeki kimdir?

Cuma, Nisan 25, 2008

3'ün kullanım oranı nedir?

Bütün tamsayıların yüzde kaçının içinde en azından bir kere 3 rakamı
kullanılmaktadır?


Örnegin 3, 13, 31, 33, 130, .. içinde en az bir kez "3" rakamı kullanılıyor.
1-10 arası tamsayıların %10'unda en az bir adet 3 var (sadece 3 sayısında)
ilk 100 tamsayının da %19'unda. Acaba bütün tamsayılar içinde bu oran kaç?


Kolay gibi gözüken bir soru. Ancak yanıtı ilginç.

Perşembe, Nisan 24, 2008

Üç Ördek Sırayla Yüzüyor

Üç ördek ardışık bir şekilde yüzüyorlar. En arkadaki "benim önümde iki ördek var" diyor. Ortadaki "önümde bir arkamda bir ördek var" diyor. En arkadaki "arkamda iki önümde iki ördek var" diyor. Peki bu nasıl olur?

Çarşamba, Nisan 23, 2008

Kaç Öğrenci Kaçar Top Aldı?

Bir grup öğrenci 217 adet topu aralarında paylaşmıştır.Matematik öğretmeni en çok topa sahip olan öğrencinin toplarını , diğer bütün öğrencilerin toplarını iki misline çıkaracak şekilde dağıtmasını söyler.Bu işlemin sonunda topların paylaşım miktarında hiçbir değişiklik olmaz, yalnızca öğrenciler değişmiştir.Grupta kaç öğrenci ve kaçar top olduğunu bulunuz.

Salı, Nisan 22, 2008

Karmaşık Otobüs Yolculuğu

Pennsylvania'dan New York'a giden bir otobüsü kullanıyorsunuz. Başlangıçta otobüste 32 yolcu var. İlk durakta 11 kişi iniyor, 9 kişi biniyor. İkinci durakta 2 kişi biniyor, iki kişi iniyor. Bir sonrakinde 12 kişi biniyor, 16 kişi iniyor. Son durakta 5 kişi biniyor 3 kişi iniyor. Bu durumda otobüs şoförünün gözlerinin rengi nedir?

Bu aylar ne çeker?

Bazı aylar 30, bazıları ise 31 gündür? Peki Kaç ay 28 gündür?

Pazartesi, Nisan 21, 2008

Ekvatorun çevresine ip bağlayalım.

Bu soruyu önce kağıt kalem kullanmadan tahmin etmeye çalışın.

Dünyayı ekvator çizgisinden geçecek bir iple saralım. Ama ip biraz uzun gelsin, aşağı yukarı 10 metre artsın ve ipi ekvatorun etrafında düzgün şekilde yayalım yani daire biçimini bozmasın, bu çevrenin ekvatora biraz bol geleceği açıktır.İpin bütün dünya çevresince yerden yüksekliği ne olur? Mesela bir sinek bu aralıktan geçebilir mi?

Cuma, Nisan 18, 2008

Anlamlı Kelime

Aşağıdaki A harfinin başına ve sonuna öyle aynı üç harfi ekleyin ki, anlamlı bir kelime oluşssun ve A harfini çıkardığınızda da başka bir kelime oluşsun?


- - - A - - -

Perşembe, Nisan 17, 2008

Bidonlar Elimizde

Elinizde 5 litre ve 3 litre hacimli iki adet bidon var. Yalnız bu iki bidonu
kullanarak 4 litre suyu nasıl elde edersiniz?

İki Bisikletli Buluştuğunda

A ve B noktalarında iki adet bisiklet var. A noktasındaki bisikletin ön tekerinde de bir adet sinek. Bisikletler aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Ve yine aynı anda sinek de B noktasından hareket eden bisiklete doğru uçmaya başlıyor. B noktasından hareket eden bisikletin ön tekerine vardığında tekrar A noktasından hareket eden bisiklete doğru uçuyor. Bisikletler buluşuncaya kadar da bu harekete devam ediyor.
A ile B noktasında arasındaki mesafe 32 km/s. Bisikletlerin hızı ise 16 km/s. Ve sineğin hızı 24 km/s olduğuna göre: Bisikletler buluştuğu zaman sinek kaç km yol katetmiştir.

Çarşamba, Nisan 16, 2008

Cemil'in Babasının beş oğlu var

Sırasıyla Caca, Cece, Cici, Coco olduğuna göre son oğlunun ismi nedir?

Çok Büyük Sayıların Okunuşu ve Yazıya Çevrimi

1569865432165498732165131231231231231231236459870961234348645645
6748612315378612312345645323156486012312345678945312312348678978
45615434564561234867898

Örneğin bu sayının yazıyla ifadesi, yani okunuşu şu şekilde;

"Bir novemkatragintilyon beş yüz altmış dokuz oktokatragintilyon sekiz yüz altmış beş septenkatragintilyon dört yüz otuz iki sexkatragintilyon yüz altmış beş kenkatragintilyon dört yüz doksan sekiz kattuorkatragintilyon yedi yüz otuz iki trekatragintilyon yüz altmış beş dokatragintilyon yüz otuz bir unkatragintilyon iki yüz otuz bir katragintilyon iki yüz otuz bir novemtrigintilyon iki yüz otuz bir oktotrigintilyon iki yüz otuz bir septentrigintilyon iki yüz otuz bir sextrigintilyon iki yüz otuz altı kentrigintilyon dört yüz elli dokuz kattuortrigintilyon sekiz yüz yetmiş tretrigintilyon dokuz yüz altmış bir dotrigintilyon iki yüz otuz dört untrigintilyon üç yüz kırk sekiz trigintilyon altı yüz kırk beş novemvigintilyon altı yüz kırk beş oktovigintilyon altı yüz yetmiş dört septenvigintilyon sekiz yüz altmış bir sexvigintilyon iki yüz otuz bir kenvigintilyon beş yüz otuz yedi kattuorvigintilyon sekiz yüz altmış bir trevigintilyon iki yüz otuz bir dovigintilyon iki yüz otuz dört unvigintilyon beş yüz altmış dört vigintilyon beş yüz otuz iki novemdesilyon üç yüz on beş oktodesilyon altı yüz kırk sekiz septendesilyon altı yüz bir sexdesilyon iki yüz otuz bir kendesilyon iki yüz otuz dört kattuordesilyon beş yüz altmış yedi tredesilyon sekiz yüz doksan dört dodesilyon beş yüz otuz bir undesilyon iki yüz otuz bir desilyon iki yüz otuz dört nonilyon sekiz yüz altmış yedi oktilyon sekiz yüz doksan yedi septilyon sekiz yüz kırk beş seksilyon altı yüz on beş kentilyon dört yüz otuz dört katrilyon beş yüz altmış dört trilyon beş yüz altmış bir milyar iki yüz otuz dört milyon sekiz yüz altmış yedi bin sekiz yüz doksan sekiz"


Sizde; Tubitak, Bilim ve Teknik dergisinin sitesinde 450 basamaklı sayılara kadar çevirimler yapabilirsiniz.

Sayı Çeviri Bağlantısı

Dairesel Sayı

Dairesel sayıyı örnek üzerinde tanımlamak gerekirse;

142857*2=285714
142857*3=428571
142857*4=571428
142857*5=714285
142857*6=857142

buraya kadar sonuçtaki rakamların sadece sırası değişiyor daha doğrusu sırası dahi değişmiyor yani 142857 rakamlarını aynı sırayla daire etrafına dizili kabul edersek aynı yönde okunuyor ama çarpma sonucunda sadece farklı yerden başlanıyor...

142857*7=999999 (yorumsuz)

142857*8=1142856 (7 den kopardığımız 1 ile yeni bir basamak)
142857*9=1285713 (3 ten kopardığımız 1 ile yeni bir basamak)
...

şeklinde devam ediyor!

Bu şekilde başka sayı var mı? yada bu sayının bir ispatı açıklaması var mı?

Pazar, Nisan 13, 2008

Futbol Takımları

20 futbol takımı en az kaç maç yapmış olmalıdırki seçilen herhangi üç takım
arasından en az ikisi birbiriyle maç yapmış olsun?

Cuma, Nisan 11, 2008

Bu üç kızın yaşları nedir?

Postacı adama sorar kaç çocuğun var?
Adam cevaplar:- 3 kızım var
Postacı sorar-yaşları ne?
-yaşlarının çarpımı 36
Adam devam eder: -yaşları toplamı şu karşıdaki evin pencere sayısı kadar.
Postacı merakla derki birşey anlayamadım
Adam:- En büyük kızım piyano çalıyor
Postacı: - Şimdi anladım
Bu üç kızın yaşları nedir?

Salı, Nisan 08, 2008

Hangisi Bu Yarışı Kazanır?

Ali ile Ayse 100 metre yarışı ediyorlar. Sonunda Ali 3 metre farkla yarisi kazaniyor.Bundan sonra bir başka 100 metrelik yarış daha yapacaklar bu sefer Ali, Ayşe'den 3 metre daha geriden basliyor yani Ali 103 metre kosmak zorunda, hangisi bu yarisi kazanir?

Cumartesi, Nisan 05, 2008

Toplama İşlemi

Aşağıdaki işlemlerde soru içinde her harf her zaman aynı rakamı temsil ediyor ve her rakam aynı harf tarafından temsil ediliyor. 0 (Sıfır) hiçbir zaman en başta kullanılmıyor.

1) ABC + DEF + GHI = JJJ .... J nedir?

Kim Kimin Eşi?

Bir Partide Eğlenmekte Olan Dört Çiftin adları şöyledir. Ayşe, Ceyda, Emel, Füsun, Faruk, Galip, Hasan ve Kemal.
*Hasan’ın karısı kendi kocasıyla değil, Ayşe’nin kocasıyla dans etmektedir.
*Faruk ve Füsun dans etmemektedir.
*Galip parti boyunca gitar, Emel ise piyano çalmıştır.
Füsunun kocası galip olmadığına Göre, Faruk'un karısı kimdir?

Perşembe, Nisan 03, 2008

Salı, Nisan 01, 2008

AKREP YELKOVAN SANİYE

SABAH SAAT 9’DAN ERTESİ SABAH SAAT 9’A KADARGEÇEN SÜREDEBİR SAATİN AKREP YELKOVAN VE SANİYE KOLLARI ÜÇÜ BİRDEN KAÇ KEZ ÜSTÜSTE GELİR?

Katil,adamı ne ile öldürmüş olabilir?

Havuz kenarında bir cinayet işlenir.Olayı uzaktan gören bir kişi,ifadesinde; 'katil adama elindeki bir cisim ile saldırdı.Cismi birkaç d...