Asal Sayı Teoremi?

2'den büyük bütün çift sayılar 2 asal sayının toplamıdır.

(Burada, asal sayıların kendisi ve 1 dışında başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayı olduğunu ve 1'in asal sayı sayılmadığını hatırlatmakta yarar var)

Bu teori kanıtlanabilir mi?

Yorumlar

drmxmyt dedi ki…
http://tr.wikipedia.org/wiki/Goldbach_hipotezi

Minimum Goldbach bölümlerine grafik olarak baktığımızda görürüz ki; n, 1.000.000.000’dan küçüktür ve burada ilginç bir ilişki gözlemlenir. Uygunluk ve çeviriye yardım için y doğrultusu g(n) iken, x doğrultusu da log 10(n) şeklinde gösterilir.

Olasılığın 1 olmasına ulaşamazsak burada bir tek top sayı, interval içinde asal sayı çifti oluşturmuyor demektir. Bu da bir ispat değildir ancak hipotezin doğru yolda olduğunu düşündürür.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kurt - Kuzu - Ot ?!